© 2019 by Studio Kreatywne Patrycja Łata

o projekcie

Klienta zgłosiła się do mnie z prośbą o zaprojektowanie 12-stronicowej broszury prezentującej jej twórczość malarską. Katalog oprócz zdjęć obrazów oraz krótkiej informacji o autorce miał zawierać podstawowe informacje o każdej z prac oraz opisy wybranych dzieł. Katalog pełni funkcję marketingową.

Iwona Ochnio-
Kwiatecka

broszura / katalog obrazów